आपल्या ऐकण्यासाठी माझे पाठदुखी आणि सायटिका चे पूर्ण पुस्तक “ऑडिओबुक” मध्ये…….  
आपला अभिप्राय कळवावा

FREE BOOK NO CHARGES

My audio book in my own voice in MARATHI: 

Low back and leg pain .

Enjoy listening to it. about 273 minutes .

माझे ऑडिओबुक हा वैद्यकीय सल्ला नव्हे , आपल्या तक्रारी चे योग्य निदान आणि उपचारांसाठी तज्ञ् डॉक्टर ना भेटावे आणि सल्ला व उपचार घ्यावेत .

chapter 8 about 97 minutes in 8 parts