आपल्या ऐकण्यासाठी माझे पाठदुखी आणि सायटिका चे पूर्ण पुस्तक “ऑडिओबुक” मध्ये…….  
आपला अभिप्राय कळवावा

here is my audio book in marathi on low back and leg pain . enjoy listening to it. about 273 minutes

माझे ऑडिओबुक हा वैद्यकीय सल्ला नव्हे , आपल्या तक्रारी चे योग्य निदान आणि उपचारांसाठी तज्ञ् डॉक्टर ना भेटावे आणि सल्ला व उपचार घ्यावेत .

chapter 4 18.17 2 parts

chapter 8 about 97 minutes in 8 parts

chapter 12 29.32 in 3 parts

here is a sample of 2 chapters for download . before u buy.

you may buy after paying here.